W.A.Mozart – Messe in c, KV 427
Ensemble Pygmalion / Raphaƫl Pichon